شنبه ۱۶ آذر ۹۸

دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان تهران

۷۱ بازديد
استان تهران وسعتی معادل 32128 کیلومتر مربع دارد و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان، از مغرب به استان قزوین و مرکزی محدود و مرکز آن شهر تهران است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 112
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
تحقیق در مورد جغرافیای استان تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

فصل اول: مطالعات منطقه ای
1- موقعیت
1-1 موقعیت استان تهران
1-1-1 موقعیت جغرافیایی: استان تهران وسعتی معادل 32128 کیلومتر مربع دارد و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان، از مغرب به استان قزوین و مرکزی محدود و مرکز آن شهر تهران است.
استان تهران در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع است که دارای ارتفاعات بلند و زمین های نسبتاً پستی استو مهم ترین کوه های این استات عبارتند از:
- دماوند با قله ای به ارتفاع 5670 متر
- کوه طالقان با ارتفاع 380 متر
- توچال با ارتفاع 3870 متر
در قسمت شمالی استان به علت وجود کوه های مرتفع و گسترش آن ها دشت های وسیعی به چشم می خورد. ولی در قسمت جنوبی به ویژه در جنوب غربی و شرقی استان دشت های حاصلخیز نظیر کرج، ری و ورامین وجود دارند.
این استان بین 24 تا 36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویژ واقع است.
2-1 جمعیت استان تهران
جمعیت استان تهران بر اساس سرشماری 65، 70، 75 به ترتیب 8754736 و 9980599 و 11176239 نفر اعلام شده است. بر این اساس نرخ رشد استان در دوره های 70-65 و 75-70 و 75-65 به ترتیب 7/2% و 3/2% . 5/2% بوده است.
3-1 موقعیت شهرستان تهران در استان تهران
شهرستان تهران یکی از شهرستانهای استان تهران است که در مرکز این استان واقع شده و مرکز آن شهر تهران است. این شهرستان دارای 1 شهر به نام تهران است. همچنین شهرستان تهران دارای 2 بخش، 2 دهستان، 61 آبادی دارای سکنه و 27 آبادی خالی از سکنه است.
4-1 جمعیت
در آبان 1375، جمعیت شهرستان تهران 6794348 نفر بوده است. از این تعداد 6758845 نفر ساکن نقاط شهری 35356 نفر ساکن در نقاط روستایی و بقیه غیرساکن بوده اند. از جمعیت ساکن در نقاط روستایی شهرستان 19433 نفر را مردان و 15923 نفر را زنان تشکیل داده اند و نسبت جنسی در این جمعیت نشان می دهد که در مقابل هر 100 نفر زن 122 نفر مرد وجود داشته است در آبان 1375 از کل خانواده های شهرستان، 1660517 خانوار ساکن در نقاط شهری و 1423 خانوار ساکن در نقاط روستایی و 108 خانوار غیر ساکن بوده اند.
در این شهرستان میانگین تعداد افراد در خانوارهای معمولی ساکن در نقاط روستایی 2/4 نفر بوده است. در نقاط روستایی این شهرستان بیشترین تعداد خانوار، مربوط به خانوارهای 4 نفر و کمترین مربوط به خانوارهای 10 نفر و بیشتر است. در ابان 1375 از 30700 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان 14/85 درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادی برای مردان 79/82 درصد برای زمان 09/83 درصد بوده است. در آبان 1375 افراد شاغل و بیکار (جویای کار) در مجموع 79/14 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر 79/41 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان را تشکیل می داده اند. این نسبت برای مردان 93/70 درصد و برای زنان 39/4 درصد بوده است.

فصل اول: مطالعات منطقه ای1- موقعیت1-1 موقعیت استان تهران1-1-1 موقعیت جغرافیایی: استان تهران وسعتی معادل 32128 کیلومتر مربع دارد و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان، از مغرب به استان قزوین و مرکزی محدود و مرکز آن شهر تهران است.استان تهران در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع است که دارای ارتفاعات بلند و زمین های نسبتاً پستی استو مهم ترین کوه های این استات عبارتند از:- دماوند با قله ای به ارتفاع 5670 متر- کوه طالقان با ارتفاع 380 متر- توچال با ارتفاع 3870 متردر قسمت شمالی استان به علت وجود کوه های مرتفع و گسترش آن ها دشت های وسیعی به چشم می خورد. ولی در قسمت جنوبی به ویژه در جنوب غربی و شرقی استان دشت های حاصلخیز نظیر کرج، ری و ورامین وجود دارند.این استان بین 24 تا 36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویژ واقع است.2-1 جمعیت استان تهرانجمعیت استان تهران بر اساس سرشماری 65، 70، 75 به ترتیب 8754736 و 9980599 و 11176239 نفر اعلام شده است. بر این اساس نرخ رشد استان در دوره های 70-65 و 75-70 و 75-65 به ترتیب 7/2% و 3/2% . 5/2% بوده است.3-1 موقعیت شهرستان تهران در استان تهرانشهرستان تهران یکی از شهرستانهای استان تهران است که در مرکز این استان واقع شده و مرکز آن شهر تهران است. این شهرستان دارای 1 شهر به نام تهران است. همچنین شهرستان تهران دارای 2 بخش، 2 دهستان، 61 آبادی دارای سکنه و 27 آبادی خالی از سکنه است.4-1 جمعیتدر آبان 1375، جمعیت شهرستان تهران 6794348 نفر بوده است. از این تعداد 6758845 نفر ساکن نقاط شهری 35356 نفر ساکن در نقاط روستایی و بقیه غیرساکن بوده اند. از جمعیت ساکن در نقاط روستایی شهرستان 19433 نفر را مردان و 15923 نفر را زنان تشکیل داده اند و نسبت جنسی در این جمعیت نشان می دهد که در مقابل هر 100 نفر زن 122 نفر مرد وجود داشته است در آبان 1375 از کل خانواده های شهرستان، 1660517 خانوار ساکن در نقاط شهری و 1423 خانوار ساکن در نقاط روستایی و 108 خانوار غیر ساکن بوده اند.در این شهرستان میانگین تعداد افراد در خانوارهای معمولی ساکن در نقاط روستایی 2/4 نفر بوده است. در نقاط روستایی این شهرستان بیشترین تعداد خانوار، مربوط به خانوارهای 4 نفر و کمترین مربوط به خانوارهای 10 نفر و بیشتر است. در ابان 1375 از 30700 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان 14/85 درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادی برای مردان 79/82 درصد برای زمان 09/83 درصد بوده است. در آبان 1375 افراد شاغل و بیکار (جویای کار) در مجموع 79/14 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر 79/41 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان را تشکیل می داده اند. این نسبت برای مردان 93/70 درصد و برای زنان 39/4 درصد بوده است.

فصل اول: مطالعات منطقه ای1- موقعیت1-1 موقعیت استان تهران1-1-1 موقعیت جغرافیایی: استان تهران وسعتی معادل 32128 کیلومتر مربع دارد و از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان، از مغرب به استان قزوین و مرکزی محدود و مرکز آن شهر تهران است.استان تهران در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع است که دارای ارتفاعات بلند و زمین های نسبتاً پستی استو مهم ترین کوه های این استات عبارتند از:- دماوند با قله ای به ارتفاع 5670 متر- کوه طالقان با ارتفاع 380 متر- توچال با ارتفاع 3870 متردر قسمت شمالی استان به علت وجود کوه های مرتفع و گسترش آن ها دشت های وسیعی به چشم می خورد. ولی در قسمت جنوبی به ویژه در جنوب غربی و شرقی استان دشت های حاصلخیز نظیر کرج، ری و ورامین وجود دارند.این استان بین 24 تا 36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویژ واقع است.2-1 جمعیت استان تهرانجمعیت استان تهران بر اساس سرشماری 65، 70، 75 به ترتیب 8754736 و 9980599 و 11176239 نفر اعلام شده است. بر این اساس نرخ رشد استان در دوره های 70-65 و 75-70 و 75-65 به ترتیب 7/2% و 3/2% . 5/2% بوده است.3-1 موقعیت شهرستان تهران در استان تهرانشهرستان تهران یکی از شهرستانهای استان تهران است که در مرکز این استان واقع شده و مرکز آن شهر تهران است. این شهرستان دارای 1 شهر به نام تهران است. همچنین شهرستان تهران دارای 2 بخش، 2 دهستان، 61 آبادی دارای سکنه و 27 آبادی خالی از سکنه است.4-1 جمعیتدر آبان 1375، جمعیت شهرستان تهران 6794348 نفر بوده است. از این تعداد 6758845 نفر ساکن نقاط شهری 35356 نفر ساکن در نقاط روستایی و بقیه غیرساکن بوده اند. از جمعیت ساکن در نقاط روستایی شهرستان 19433 نفر را مردان و 15923 نفر را زنان تشکیل داده اند و نسبت جنسی در این جمعیت نشان می دهد که در مقابل هر 100 نفر زن 122 نفر مرد وجود داشته است در آبان 1375 از کل خانواده های شهرستان، 1660517 خانوار ساکن در نقاط شهری و 1423 خانوار ساکن در نقاط روستایی و 108 خانوار غیر ساکن بوده اند.در این شهرستان میانگین تعداد افراد در خانوارهای معمولی ساکن در نقاط روستایی 2/4 نفر بوده است. در نقاط روستایی این شهرستان بیشترین تعداد خانوار، مربوط به خانوارهای 4 نفر و کمترین مربوط به خانوارهای 10 نفر و بیشتر است. در ابان 1375 از 30700 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان 14/85 درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادی برای مردان 79/82 درصد برای زمان 09/83 درصد بوده است. در آبان 1375 افراد شاغل و بیکار (جویای کار) در مجموع 79/14 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر 79/41 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر نقاط روستایی شهرستان را تشکیل می داده اند. این نسبت برای مردان 93/70 درصد و برای زنان 39/4 درصد بوده است.


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو